CV

20141014-Jan E Jørgensen g foto Dan Møller_1600

Tillidshverv

Folketinget – 2011 –

Ved valget i 2011 blev jeg valgt til Folketinget. I dag er jeg EU-ordfører, menneskeretsordfører og indfødsretsordfører.
Frederiksberg Kommunalbestyrelse – 1998 –

Ved valget i 1997 blev jeg valgt til Frederiksberg Kommunalbestyrelse. I perioden 1998 – 2009 var jeg formand for Børne- og Undervisningsudvalget. I den periode blev der indgået flere skoleforlig, der bl.a. resulterede i byggeriet af Frederiksberg Gymnasium og Tre Falke Skolen samt etableringen af Skolen ved Søerne, Skolen ved Nordens Plads, Christiansskolen, Frederiksberg Ny Skole og Voksenuddannelsescenter Frederiksberg – VUF. Endvidere var Frederiksberg Kommune pionerer inden for test og evaluering af eleverne.

Fra 2002 har jeg været medlem af Økonomiudvalget, som på Frederiksberg hedder Magistraten og medfører, at man tituleres rådmand. Fra 2010 har jeg været formand for By- og Miljøudvalget, hvor en del større byudviklingsprojekter er blevet vedtaget, ligesom etableringen af Metro Cityringen og udarbejdelse af klimatilpasningsplanen har været nogle af de helt store opgaver for udvalget.

Venstre 1983 –

I Venstre var jeg VU’s repræsentant i Vestre Storkreds og kommuneforeningen på Frederiksberg. Senere blev jeg næstformand for Venstre på Frederiksberg. Jeg var kandidat til kommunalvalgene i 1985 og 1989, hvor Venstre dog ikke opnåede repræsentation. Ved valget i 1993 blev jeg 3. suppleant. Jeg var folketingskandidat i Østerbro- og Brønshøjkredsen fra 1993 – 1995 og i Utterslev kredsen fra 2006 – 2011. Siden 2011 har jeg været kandidat for Venstre i Slotskredsen på Frederiksberg. I flere år var jeg redaktionsmedlem og redaktør på Venstres medlemsblad i Københavns amt (Taburetten) og København/Frederiksberg (Venstre Posten).

Venstres Ungdom 1983 – 1990

Til den første generalforsamling, jeg deltog i, blev jeg valgt som formand for Danmarks største VU forening – VU København. Jeg fortsatte som formand i fire år, hvor medlemstallet blev fordoblet. I to år var jeg ansat som sekretær i VU’s landsorganisation, og i det sidste år som formand blev jeg valgt til VU’s landsstyrelse. Endvidere medvirkede jeg til at genetablere VU Frederiksberg, hvor jeg først var formand og siden næstformand. Endvidere var jeg redaktør for Unge Liberale – VU’s medlemsblad i Storkøbenhavn og formand for VUs landsstævne, da det blev holdt i København i 1990.

Erhverv

Advokat hos Horten 2005 – 2011

I Horten – som ved min ansættelse havde navnet DLA Nordic – arbejdede jeg i afdelingen for offentlig ret. Mine sagsområder var primært miljøret og socialret. Jeg opbyggede en selvstændig klientportefølje, som bl.a. omfattede flere kommuner og private virksomheder. Udover juridisk rådgivning førte jeg en del retssager, herunder flere større, principielle sager. Derudover deltog jeg aktivt i arbejdet med forretningsudvikling af Hortens afdeling for offentlig ret bl.a. som initiativtager til magasinet Ret & Reform, som udkom i forbindelse med kommunalreformen og fortsat udgives under navnet Ret & Indsigt. Siden 2012 har jeg haft orlov og har deponeret min bestalling.

Ansat advokat i De Samvirkende Købmænd 2003 – 2005

Som advokat førte jeg fortsat retssager for DSK samt DSK’s medlemmer.

Advokatfuldmægtig i De Samvirkende Købmænd 1998 – 2003

Efter ansættelse af advokat Henriette K. B. Andersen blev jeg advokatfuldmægtig i DSK. For at blive advokat som ansat i en interesseorganisation i stedet for på et advokatkontor kræver Justitsministeriet en omfattende retssagserfaring. Jeg opnåede således møderet for landsret i 2002 – mens jeg stadig var advokatfuldmægtig. Min første prøvesag for landsretten omhandlede Bilka i Horsens – en sag, der er blevet omtalt som Danmarkshistoriens største planretssag. Derudover førte jeg en række retssager for DSKs medlemmer først og fremmest vedrørende arbejdsret, planloven og lukkeloven. Inden for fødevareområdet var jeg som DSK’s repræsentant sammen med Dansk Supermarked og FDB med til at udforme den branchekode, der udgør grundlaget for dagligvarebutikkernes egenkontrolprogrammer i forbindelse med Smiley-ordningen.

Miljøkonsulent i De Samvirkende Købmænd 1996 – 1998

DSK er brancheforening for ca. 1.500 privatejede supermarkeder – Meny, Spar, 7 Eleven, Rema 1000 m.fl. Som eneste jurist rådgav jeg medlemmerne om personalejura, arbejdsmiljøregler, konkurrenceret, overenskomstvilkår, fødevarelovgivningen, købeloven og en lang række andre detailhandelsrelaterede retlige emner. På det planretlige område overvågede jeg lokal- og kommuneplaner fra alle kommuner for at kontrollere, at planlovens detailhandelsbestemmelser blev overholdt. På miljøområdet var jeg ansvarlig for områder som miljømærker (Svanen, Blomsten, Ø-mærket m.v.), emballage, GMO og PVC. På fødevareområdet afgav jeg bl.a. høringssvar og var repræsentant i forskellige råd og nævn i forbindelse med ændringer af fødevarelovgivningen, ligesom jeg deltog som repræsentant for Dansk Handel & Service i Euro Commerce Food Law Committee i Bruxelles.

Direktør i Foreningen for et Bedre Butiksmiljø 1995 – 1996.

Bedre Butiksmiljø var en interesseorganisation med fire ansatte, der blev stiftet af KFI i samarbejde med DSK. Formålet var at få indføjet bestemmelser i Planloven, der kunne sikre et fortsat fintmasket butiksnet først og fremmest med dagligvarebutikker. Resultatet blev opnået med vedtagelsen af Planlovens detailhandelsbestemmelser, som i ændret form fortsat er en del af Planloven. Dette skete efter en koncentreret indsats primært i forhold til presse og politikere.

Uddannelse

Juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet 1989 – 1995.
Samfundsfaglig – sproglig student fra Sankt Annæ Gymnasium 1981- 1984.

Personligt

Jeg kom til verden på Frederiksberg Hospital, men voksede op på Østerbro i en to-værelses på 5. sal, hvor jeg boede sammen med min mor. Lige før min konfirmation flyttede vi til Frederiksberg, hvor jeg har boet lige siden. For et par år siden blev jeg 50 – det var ikke så slemt, som jeg havde frygtet.

Jeg friede til Jane i Rom – på vores 10 års kærestedag – og i 1996 blev vi gift. I 2000 fik vi en datter – Kamma, der går på Falkonergårdens Gymnasium. Nytårsaften 2004 fik hun en lillebror – Valdemar – der går på samme skole.

H. C. Andersens ord: at rejse er at leve – vil jeg gerne gøre til mine. Det er blevet til mange rejser over det meste af verden – de to største og længste foregik med rygsæk i Asien og Australien i 10 måneder – og i Syd- og Nordamerika i 5 måneder.

Ellers får jeg læst – både skønlitteratur og politisk litteratur – og jeg prioriterer også film – som helst skal ses i biografen – og musik – som helst skal høres live – eller til nød på vinyl på pladespilleren. Helst rock eller elektronisk – jeg er vild med Roskilde Festival, hvor jeg har været mere end 30 gange.

Og så løber jeg – alt for lidt, men viljen er til stede.

Back to Top