Jan E. Jørgensen

Din storbystemme

Støt min valgkamp


Det er dyrt at føre en valgkamp, og derfor vil jeg være meget taknemmelig for økonomiske bidrag, små såvel som store. 

Bidrag kan gives til min valgkamp via Venstre på Frederiksberg: 

Bankkonto: 1551-3106475253
MobilePay på 575809