Jan E. Jørgensen

Din storbystemme

Mærkesager

Klimakrisen er vigtigere end alt andet

- Klimakrisen kan ikke løses ved at sætte verden i stå.
I stedet skal vi:

- Investere massivt i den grønne omstilling – bygge mere metro – bygge flere vindmøller på havet – og sige åbent og ærligt, at klimaet koster penge,
- Indføre CO2-afgifter, så det eksempelvis bliver en god for­retning at flyve på bæredygtigt flybrændstof,
- Stoppe for salg af benzin- og dieselbiler i 2030, etablere flere ladestandere og fjerne afgifter på elbiler,
- Bakke helhjertet op om EU, som er verdens førende klima­forkæmper.

Kortere ventetider i sundhedsvæsenet

- Alt for mange kæmper med mistrivsel og psykiske sygdomme – og ventelisterne er eksploderet. Det skal laves om.

- Sundhedsvæsnet er i krise og kan ikke få personale nok. Flere skal fra deltid til fuldtid, og vi skal åbne for mere udenlandsk arbejdskraft
- Ventelisterne til psykiatrien skal forkortes
- Nye, lokale sundhedshuse – f.eks. på hospitalsgrunden på Frederiksberg
- Bedre hjælp til ufrivilligt barnløse – gratis hjælp til barn nr. 2
- Ja til aktiv dødshjælp

Du skal beholde flere af dine egne penge

- Inflationen banker derudaf, og regeringen har hævet skat­ter og afgifter over 40 gange de seneste 3 år. Det holder ikke.
- En skattelettelse til alle i fuldtidsbeskæftigelse
- I dag kan et par på kontanthjælp med tre børn modtage 466.800 kr. i samlede offentlige ydelser. Det er for meget, så kontanthjælpsloftet skal genindføres
- Studerende skal have mulighed for at tjene mere ved siden af SU’en

Frit valg hele livet

- Socialdemokratiet vil have mere tvang og flere forbud.
Venstre vil en anden vej:

- Frit valg af gymnasium, når du er ung. Tvangsfordelingen af gymnasieelever skal rulles tilbage
- Frit valg af daginstitution og skole, når du får børn
- Frit valg mellem offentlige og private sundhedstilbud, når du bliver syg
- Frit valg af hjemmehjælp og plejehjem, når du bliver ældre
- Og selvfølgelig frit valg af beklædning – staten skal ikke be­stemme, om du må gå med tørklæde eller vise lidt af maven.

Frihed er ikke en selvfølge

- Der er partier, som ønsker Danmark ud af EU og ud af NATO. Det vil være farligt for et lille land som Danmark ikke at stå sammen med vores venner om at forsvare friheden
- Danmark sagde ja til det europæiske samarbejde om sik­kerhed og forsvar – vi skal videre, så vi også afskaffer rets­forbeholdet
- Der er krig i Ukraine. Danmark bør og skal støtte Ukrainemed våben og humanitær bistand, og Rusland skal boykottes
- Danmark skal bruge 2% af vores BNP på forsvaret, så vi le­ver op til vores forpligtelse til NATO.
- Venstre vil styrke indsatsen for vores lands veteraner

Tryghed i hele storbyen

- Statsministeren har sagt, at der er steder her i København, hvor hun ikke tør gå rundt alene. Hvis hun virkelig er så bange, hvor­for har hun så ikke gjort noget ved det?
- Venstre ønsker et trygt natteliv med synligt politi
- Politiet skal have ressourcer nok til også at kunne tage ind­brud, cykeltyverier og indbrud i biler alvorligt
- Legaliser cannabis, så banderne ikke kan tjene på det
- Den gammeldags grænsekontrol skal moderniseres, så derkan flyttes politibetjente fra grænsen til gaderne her i hovedstaden

Din storbystemme i Venstre

 Hvorfor skabe splid mellem hovedstaden og provinsen? Hvor­for ikke i stedet arbejde for, at hele Danmark bliver rigere?
- Stop for udflytning af statslige arbejdspladser og uddan­nelser
- Staten skal medfinansiere mere metro og en nedrivning af Bispeengbuen med tunnel til bilerne
- Flere ejerlejligheder i hovedstaden og en økonomisk hånds­rækning til førstegangskøbere
- Stop stigningerne i grundskylden
- Giv Københavns Kommune lov til at bruge sin kassebehold­ning – f.eks. på en udbygning af metroen til Valby, Brønshøj og Bispebjerg


frederiksberg kommunalbestyrelse:

bier, blomster og bynatur

- Du skal kunne se mindst ét træ fra dit vindue
- Flere grønne områder, grønne tage og vægge samt mere biodiversitet med blomster og bier
- C02 neutral i 2030 og klimasikring mod monsterregn
- Hospitalsgrunden skal være en grøn oase på de blødetrafikanters præmisser
- Bevar det bevaringsværdige – og byg nyt med høj arkitektonisk og miljømæssig kvalitet

mere metro - mindre motorvej

- Meget mere metro – nye stationer langs Fasanvej ved ZOO, hospitalsgrunden og Borups Allé
- Riv Bispeengbuen ned, læg trafikken i en tunnel – og få Ladegårdsåen frem i lyset
- Sikre skoleveje, flere cykelstier og færre ulykker
- Max. 125 meter til nærmeste ladestander til elbiler og flere p-pladser til elbiler
- Mindre luftforurening med ny teknologi og miljøzoner

mere valgfrihed og værdighed

- Frit valg af hjemmehjælp og plejehjem
- Det koster ikke noget at behandle ældre med værdighed og respekt

- Flere ældreboliger og seniorfællesskaber – bl.a. på hospitalsgrunden
- Bedre tilgængelighed – flere elevatorer og altaner
- Frederiksbergbusserne skal bevares

mere trivsel - bedre børneliv

- Frit valg af skole og daginstitution
- Børn, der trives, lærer bedre
- Bedre løn til lærerne giver bedre undervisning

- Flere spændende og udfordrende legepladser – også til større børn
- Flere idrætshaller – og skaterbaner, streetbasket, padeltennis, løbestier og fitness