Jan E. Jørgensen

Din storbystemme

Mærkesager

frederiksberg kommunalbestyrelse

bier, blomster og bynatur

- Du skal kunne se mindst ét træ fra dit vindue
- Flere grønne områder, grønne tage og vægge samt mere biodiversitet med blomster og bier
- C02 neutral i 2030 og klimasikring mod monsterregn
- Hospitalsgrunden skal være en grøn oase på de blødetrafikanters præmisser
- Bevar det bevaringsværdige – og byg nyt med høj arkitektonisk og miljømæssig kvalitet

mere metro - mindre motorvej

- Meget mere metro – nye stationer langs Fasanvej ved ZOO, hospitalsgrunden og Borups Allé
- Riv Bispeengbuen ned, læg trafikken i en tunnel – og få Ladegårdsåen frem i lyset
- Sikre skoleveje, flere cykelstier og færre ulykker
- Max. 125 meter til nærmeste ladestander til elbiler og flere p-pladser til elbiler
- Mindre luftforurening med ny teknologi og miljøzoner

mere valgfrihed og værdighed

- Frit valg af hjemmehjælp og plejehjem
- Det koster ikke noget at behandle ældre med værdighed og respekt

- Flere ældreboliger og seniorfællesskaber – bl.a. på hospitalsgrunden
- Bedre tilgængelighed – flere elevatorer og altaner
- Frederiksbergbusserne skal bevares

mere trivsel - bedre børneliv

- Frit valg af skole og daginstitution
- Børn, der trives, lærer bedre
- Bedre løn til lærerne giver bedre undervisning

- Flere spændende og udfordrende legepladser – også til større børn
- Flere idrætshaller – og skaterbaner, streetbasket, padeltennis, løbestier og fitness

folketinget

En bæredygtig fremtid for vores børn

- Kun salg af nye klimavenlige biler fra 2030 = mindre trafikstøj og partikelforurening
- Gratis parkering til elbiler og flere ladestandere
- Tre nye kæmpe havvindmølleparker
- Miljø og klima som modkrav i handelsaftaler, og ved ulandsbistand
- Helhjertet opbakning til EU, som er verdens førende miljøforkæmper

Styr på trængslen i Storbyen

- Meget mere metro - bl.a. til Valby og Bispebjerg
- Riv Bispeengbuen ned og læg trafikken i en tunnel
- Havnetunnel, så bilerne ikke skal gennem byen
- Flere cykelstier
- Ja til bycykler og el-løbehjul

Din storbystemme i Venstre

- Flere billige boliger og ungdomsboliger i hovedstaden
- Ny bydel på den nye ø – Lynetteholmen
- Ny bydel på Frederiksberg Hospital – med grønne områder og kultur
- Stop for udflytning af statslige arbejdspladser
- Udvidelse af Københavns lufthavn - nye ruter og flere arbejdspladser

Danmark skal hverken melde sig ud af EU
eller verden

- Nej til dansk Brexit
- Afskaf forsvarsforbeholdet i EU
- Tættere samarbejde i EU om klima, migration og terrorisme
- Flere frihandelsaftaler for at sikre vækst og beskæftigelse
- Stå vagt om menneskerettighederne

Bedre vilkår for patienter og personale

- Uddan 2.000 flere sygeplejersker og flere læger
- Nye, lokale sundhedshuse – f.eks. på hospitalsgrunden på Frederiksberg
- Ret til to dage på hospitalet for førstegangsfødende
- Ja til aktiv dødshjælp for dødeligt, uhelbredeligt syge

Tryghed i hele storbyen

- Ned med Kriminaliteten i Tingbjerg, Mjølnerparken og andre udsatte boligområder
- Styrk den forebyggende indsats mod radikalisering og bandekriminalitet
- Styrk efterretningstjenesten og politiet
- Legaliser Cannabis, så banderne ikke kan tjene penge på det
- Fjern graffiti hærværk straks – det skaber utryghed

Et åbent Danmark for dem, der kan og vil

- Vi skal behandle udlændinge, der kommer til Danmark, ordentligt
- Det skal være lettere at komme til Danmark for at arbejde
- Vi skal hjælpe mennesker på flugt – så længe de er på flugt
- Stop symbolpolitik
- Udvis dybt kriminelle udlændinge