Jan E. Jørgensen

Din storbystemme

Mærkesager

En bæredygtig fremtid for vores børn

- Kun salg af nye klimavenlige biler fra 2030 = mindre trafikstøj og partikelforurening

- Gratis parkering til elbiler og flere ladestandere

- Tre nye kæmpe havvindmølleparker

- Miljø og klima som modkrav i handelsaftaler, og ved ulandsbistand

- Helhjertet opbakning til EU, som er verdens førende miljøforkæmper

Styr på trængslen i Storbyen

- Meget mere metro - bl.a. til Valby og Bispebjerg

- Riv Bispeengbuen ned og læg trafikken i en tunnel

- Havnetunnel, så bilerne ikke skal gennem byen

- Flere cykelstier

- Ja til bycykler og el-løbehjul

Din storbystemme i Venstre

- Flere billige boliger og ungdomsboliger i hovedstaden

- Ny bydel på den nye ø – Lynetteholmen

- Ny bydel på Frederiksberg Hospital – med grønne områder og kultur

- Stop for udflytning af statslige arbejdspladser

- Udvidelse af Københavns lufthavn - nye ruter og flere arbejdspladser

Danmark skal hverken melde sig ud af EU
eller verden

- Nej til dansk Brexit

- Afskaf forsvarsforbeholdet i EU

- Tættere samarbejde i EU om klima, migration og terrorisme

- Flere frihandelsaftaler for at sikre vækst og beskæftigelse

- Stå vagt om menneskerettighederne

Bedre vilkår for patienter og personale

- Uddan 2.000 flere sygeplejersker og flere læger

- Væk med regionerne = penge fra administration til sundhedspersonale

- Nye, lokale sundhedshuse – f.eks. på hospitalsgrunden på Frederiksberg

- Ret til to dage på hospitalet for førstegangsfødende

- Ja til aktiv dødshjælp for dødeligt, uhelbredeligt syge

Tryghed i hele storbyen

- Ned med Kriminaliteten i Tingbjerg, Mjølnerparken og andre udsatte boligområder

- Styrk den forebyggende indsats mod radikalisering og bandekriminalitet

- Styrk efterretningstjenesten og politiet

- Legaliser Cannabis, så banderne ikke kan tjene penge på det

- Fjern graffiti hærværk straks – det skaber utryghed

Et åbent Danmark for dem, der kan og vil

- Vi skal behandle udlændinge, der kommer til Danmark, ordentligt

- Det skal være lettere at komme til Danmark for at arbejde

- Vi skal hjælpe mennesker på flugt – så længe de er på flugt

- Stop symbolpolitik

- Udvis dybt kriminelle udlændinge