Jan E. Jørgensen

Din storbystemme

Resultater

Mine Politiske resultater

frederiksberg kommunalbestyrelse

Det nye Frederiksberg Gymnasium - fra Henning Larsens tegnestue

Tre Falke Skolen - 10. klasserne blev samlet, og Frederiksberg fik et valgfrit tilbud om en overbygningsskole fra 7. - 9. klasse 

Eleverne testes som en af de første kommuner i Danmark

Målrettet indsats over for elever med behov for specialundervisning - også dem med særlige forudsætninger (de ekstra kloge)

Pædagoger fra SFO deltager i skoletiden

Valgfrihed for hjemmehjælpsmodtagere som en af de første kommuner i Danmark

Frit valg af daginstitution - og minimumsnormeringer

Skovbørnehaver er bevaret

Metro cityringen - og en kommende udvidelse af Metroen – Ny Ellebjerg er kommet under jorden, så metroen kan fortsætte gennem Valby, Fasanvej og til Bispebjerg

Nye boligbyggerier og studieboliger - mange af dem med 5 stjernede arkitekturanmeldelser

Første urbane lynladestation til elbiler - bag rådhuset

Ladegaranti opnået på max 250 meter til nærmeste ladestander

Delebiler på Frederiksberg

Affaldssortering som en af de første 9 kommuner i Danmark

Danmarks første skraldebiler på el

Nye, flotte legepladser - blandt andet i Frederiksberg Have, Søndermarken, Grøndalsparken, Lindevangsparken, Langelands Plads og Axel Møllers Have

Store kultur- og sportsbegivenheder er trukket til Frederiksberg

Flere parkeringspladser - blandt andet i nye, flotte parkeringskældre

Cykelstier på alle trafikveje - kun Frederiksberg Allé mangler

Frederiksbergbusserne er blevet bevaret

Borgerservice er blevet samlet på rådhuset i én butik

Ambitiøs plan for konkurrenceudsættelse af kommunale ydelser

Skatten er holdt i ro - og grundskylden er blevet sat ned


Mine Politiske resultater

folketinget

Danmark har tilladt dobbelt statsborgerskab

Folketinget har lavet en aftale, der sænker grundskylden betragteligt

Metroen udvides – Ny Ellebjerg er kommet under jorden, så metroen kan fortsætte gennem Valby, Fasanvej og til Bispebjerg

Betalingsringen blev bremset

Reklameafgiften er ikke blevet indført

Opbakningen i Danmark til EU er vokset

Krigsveteraner har fået større anerkendelse

Udlændingepolitikken er blevet mere nuanceret

Afgiften på nødder er væk

Emballageafgiften er væk

Ofre for injurier og løgnagtige historier i medierne får større erstatning og bedre behandling i retssystemet

Borgere, der får eksproprieret deres grund, har fået større retssikkerhed

Syrienskrigere bliver udvist