Jan E. Jørgensen

Din storbystemme

Resultater

Mine Politiske resultater

frederiksberg kommunalbestyrelse

Det nye Frederiksberg Gymnasium - fra Henning Larsens tegnestue

Tre Falke Skolen - 10. klasserne blev samlet, og Frederiksberg fik et valgfrit tilbud om en overbygningsskole fra 7. - 9. klasse 

Eleverne testes som en af de første kommuner i Danmark

Målrettet indsats over for elever med behov for specialundervisning - også dem med særlige forudsætninger (de ekstra kloge)

Pædagoger fra SFO deltager i skoletiden

Valgfrihed for hjemmehjælpsmodtagere som en af de første kommuner i Danmark

Frit valg af daginstitution - og minimumsnormeringer

Skovbørnehaver er bevaret

Metro cityringen - og en kommende udvidelse af Metroen – Ny Ellebjerg er kommet under jorden, så metroen kan fortsætte gennem Valby, Fasanvej og til Bispebjerg

Nye boligbyggerier og studieboliger - mange af dem med 5 stjernede arkitekturanmeldelser

Første urbane lynladestation til elbiler - bag rådhuset

Ladegaranti opnået på max 250 meter til nærmeste ladestander

Delebiler på Frederiksberg

Affaldssortering som en af de første 9 kommuner i Danmark

Danmarks første skraldebiler på el

Nye, flotte legepladser - blandt andet i Frederiksberg Have, Søndermarken, Grøndalsparken, Lindevangsparken, Langelands Plads og Axel Møllers Have

Store kultur- og sportsbegivenheder er trukket til Frederiksberg

Flere parkeringspladser - blandt andet i nye, flotte parkeringskældre

Cykelstier på alle trafikveje - kun Frederiksberg Allé mangler

Frederiksbergbusserne er blevet bevaret

Borgerservice er blevet samlet på rådhuset i én butik

Ambitiøs plan for konkurrenceudsættelse af kommunale ydelser

Skatten er holdt i ro - og grundskylden er blevet sat ned

Reddet Irma-flisen

Mine Politiske resultater

folketinget

Udenrigsministeren, forsvarsministeren og sundhedsministeren fik hver en næse for at ville sende ubrugelige respiratorer til Italien under corona.

Regeringens forslag om et opholdsforbud blev forhindret. Forslaget ville have betydet, at det ville blive forbudt at opholde sig eksempelvis på Blågårds Plads for alle.

Danmark stemte ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet i EU – hvilket selvfølgelig ikke kun var min fortjeneste – men jeg arbejdede hårdt for sagen.

Danmark har tilladt dobbelt statsborgerskab

Folketinget har lavet en aftale, der sænker grundskylden betragteligt

Metroen udvides – Ny Ellebjerg er kommet under jorden, så metroen kan fortsætte gennem Valby, Fasanvej og til Bispebjerg

Betalingsringen blev bremset

Reklameafgiften er ikke blevet indført

Opbakningen i Danmark til EU er vokset

Krigsveteraner har fået større anerkendelse

Udlændingepolitikken er blevet mere nuanceret

Afgiften på nødder er væk

Emballageafgiften er væk

Ofre for injurier og løgnagtige historier i medierne får større erstatning og bedre behandling i retssystemet

Borgere, der får eksproprieret deres grund, har fået større retssikkerhed

Syrienskrigere bliver udvist

Reddet det lukningstruede Aveny-T

Ældre kan arbejde uden modregning i folkepensionen